Headless development.

5 tips voor development teams om te beginnen met headless development.

Headless development: een werkwijze waar je als webdeveloper niet meer omheen kunt. Het is de laatste jaren immens in populariteit gestegen en dat is niet zonder reden. Headless development biedt vele voordelen qua werkwijze en kwaliteit van het gerealiseerde eindproduct. Ondanks de vele pluspunten kan het toch een grote opgave zijn om als team over te stappen op deze nieuwe werkwijze. Om je hierbij een handje te helpen hebben we handvol tips verzameld.

5 tips.

Start met het juiste project

Om te beginnen met headless development ligt aan de basis het juiste project. Ga niet direct voor het eerste beste project dat van start gaat een headless architecture inzetten, maar stel jezelf eerst een aantal kritische vragen:

  • Hoeveel meerwaarde biedt een headless architectuur voor het eindproduct? 

  • Hoeveel projecten wil je in de toekomst aanvliegen met de headless werkwijze? Heeft het dan wel meerwaarde om als bedrijf zijnde te investeren in deze nieuwe werkwijze? 

  • Is er genoeg ruimte in de aanloop van het project om een goede voorbereiding te treffen?

  • Is de deadline haalbaar als je ruimte voor uitloop nodig hebt?

Wees flexibel met je werkprocessen

Het overstappen naar nieuwe werkwijzen en technieken kan vele uitdagingen met zich meebrengen. De huidige processen moeten misschien een andere vorm krijgen, de manier waarop backlogs worden opgesteld moet wellicht veranderen, en ook planningstechnisch kan dit uitdagingen met zich meebrengen.

Doordat frontend en backend van elkaar gescheiden zijn qua techniek of soms zelfs qua planning, door niet tegelijkertijd aan hetzelfde project werken, zullen beide disciplines hierdoor ook minder intensief met elkaar samenwerken. Dit kan ervoor zorgen dat de technische uitwerking niet op altijd elkaar aansluit. Het is dus belangrijk om in het werkproces te faciliteren dat er voldoende afstemming plaatsvindt tussen beide disciplines. Sommige elementen in je huidige werkproces hebben daardoor een kleine aanpassing nodig.

Maak ruimte om je voor te bereiden

Het kiezen van een nieuwe techniek brengt vaak grote verandering met zich mee. Het vergaren van genoeg kennis en ervaring om een project in een nieuwe techniek op de juiste manier aan te vliegen kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om voldoende ruimte vrij te maken voor aanvang van het project, zodat developers zich wegwijs kunnen maken in de nieuwe techniek door bijvoorbeeld cursussen te volgen en documentatie door te nemen.

Daarnaast helpt het inplannen van een ruime sprint 0 de kans op uitloop van een project te beperken. Tijdens de sprint 0 kunnen grote technische uitdagingen alvast worden uitgedacht en waar mogelijk een opzet worden gemaakt waarop later voortgeborduurd wordt. Dit zorgt ervoor dat mogelijke struikelblokken vroegtijdig in kaart worden gebracht en zo dus de uitloop van het project zo beperkt mogelijk blijft.

Plan ruimte in voor uitloop

Bij alles wat nieuws is ga je tegen onverwachte problemen aanlopen, hoe goed je je ook voorbereid. Geef de developers de ruimte om een probleem waar ze tegenaan lopen op de juiste manier op te lossen. Dit kan initieel voor meer uitloop zorgen, maar bij de volgende projecten win je de geïnvesteerde tijd weer dubbel en dwars terug.

Enjoy the ride!

Buiten het feit dat je met een nieuwe werkwijze een stap in het onbekende zet en dit tal van problemen met zich mee kan brengen, is het ook zeker zeer verfrissend. Het brengt inspiratie met zich mee en zorgt voor een nieuwe energie en persoonlijke ontwikkeling binnen het development team. Zo blijf je ook in de toekomst vol enthousiasme aan het werk!